4 FEET

Kind en Hond

Kind en Hond Special

Ongeveer 1x per jaar organiseert Hondenschool 4feet een

Kind & Hond Special.

Kinderen vanaf ongeveer 5 tot 12 jaar zijn dan met

begeleider welkom op onze hondenschool. Op deze

middag leren wij op een leuke, afwisselende manier

aan kinderen en hun begeleiders een veilige omgang

tussen kind en hond.

 

Wij leren de kinderen o.a.: eerst vragen aan de eige-

naar, hoe benader ik een hond, waar aai ik een hond,

wat doe ik bij een onbekende hond.

 

De praktijk komt ook aan bod: onder begeleiding kun-

nen de kinderen een paar eenvoudige praktijkoefenin-

gen op het veld uitvoeren en worden er een aantal

spelletjes gedemonstreerd en geoefend die kinderen

met de hond thuis ook kunnen doen. Uiteraard gebrui-

ken we hiervoor enkele stabiele honden.

 Info voor opvoeders

Kinderen tot ongeveer 12 jaar kunnen niet zelfstandig

met een hond omgaan. Of omdat het kind te jong is om

hondentaal uitgelegd te krijgen of omdat het kind fysiek

niet boven de hond kan staan. De hond zal het kind

als "ranglagere" beschouwen en dan ook geen leiding

accepteren. Als het "ranglagere" kind dan ook nog

dingen doet die de hond niet prettig vindt kan hij het

kind gaan corrigeren. De meeste honden zullen dit

eerst doen door te grommen, te snauwen en het kind

omver te lopen, maar als dat niet begrepen wordt zal

de hond over gaan tot een zwaarder correctiemiddel

en dat is bijten.

Toch zien we kinderen en honden de meest fantas-

tische vriendschappen hebben, hoe komen die tot

stand. Het belangrijkste is dat u als volwassene, het

kind nooit alleen laat met de hond. U zorgt ervoor dat

u de omgang tussen die twee in de gaten kunt houden.

U leert hondentaal te begrijpen en legt dit aan uw kind

uit. U zorgt er voor dat de hond het kind als leuk er-

vaart omdat hij geleerd heeft dat kinderen iets positiefs

betekenen. Bijvoorbeeld: U gaat de baby wassen en

verschonen en geeft de hond op dat moment wat

lekkers en praat vriendelijk tegen hem. Al snel beseft

de hond dat de directe aanwezigheid van de baby

hem iets lekkers en extra aandacht oplevert. Bedenk

dat honden hun eigen taal hebben die soms haaks

staat op  onze taal. Een kruipende baby die opeens

gaat staan kan in de ogen van de hond een poging

doen om ranghoger te komen. In hondentaal betekent

je groter maken een gooi naar de macht doen. Gevolg

van dit alles kan zijn dat uw hond het kind corrigeert

voor gedrag wat in zijn ogen niet juist was. Aan u de

taak zoveel mogelijk te weten te komen over honden-

taal, heeft u twijfels over de kindvriendelijkheid van uw

hond neem dan contact op met onze hondenschool.

Spelletjes voor kinderen

Hieronder staat een leuk spelletje dat je thuis met je

hondje kunt doen. Het spelletje heet:

Zoek  het lekkers!

Zet 3 plastic bloempotje ondersteboven. Je stopt een

lekker hondebrokje onder een van de bloempotjes en

schuift ze een beetje door elkaar heen. Zorg wel voor

voldoende tussenruimte.

Je hondje mag gewoon toekijken Laat dan je hondje

het bloempotje aanwijzen waar het brokje onder ligt.

Als hij het juiste bloempotje aanwijst, mag je hem het

brokje dat er onder ligt geven als beloning!

Je kunt ook 1 bloempotje ondersteboven zetten met

een brokje eronder. Je hondje moet uitvinden hoe hij

bij het lekkers kan komen zonder jouw hulp! Houd bij

hoeveel seconden hij nodig heeft om het lekkers te

pakken te krijgen. Sommige hondjes bewegen het

bloempotje met hun poten, andere schuiven het weg

met hun neus of pakken het zelfs op.

Alles is toegestaan maar je mag hem niet helpen.

Veel plezier!

Informatie voor kinderen

 Omgaan met honden

Meestal zijn honden heel vriendelijk maar zelfs de

vriendelijkste hond kan een slechte bui hebben of

een beetje nors zijn. Dat kan komen omdat hij ziek

of moe is. Een hond kan niet zeggen wat er aan de

hand is en zal in plaats daarvan z’n tanden laten

zien, grommen of misschien zelfs happen. Als dat

gebeurt, is het belangrijk dat je de signalen herkent,

bij hem uit de buurt blijft en een volwassene waar-

schuwt.

Als je buiten bent

Denk eraan dat niet alle honden die je buiten tegen

komt zijn, zoals je eigen hondje thuis is! Er zijn honden die

niet graag worden aangeraakt door mensen die ze

niet kennen, dus vraag eerst altijd aan de eigenaar

of je zijn hond mag aaien.

Omgaan met vreemde honden

Het kan zijn dat je in een park of op straat een hond

tegenkomt zonder z’n baasje. Raak hem dan niet

aan. Hij kan bang zijn en proberen zich te verdedigen.

Blijf bij hem vandaan en vertel een volwassene waar

je hem gezien hebt.

Als een hond die je niet kent recht op je afkomt,

probeer dan stil te blijven staan en doe net alsof je

een boom bent. Kijk de hond niet recht aan, want

staren kan soms lijken op een bedreiging.

Probeer rustig te blijven en wachten tot de hond

weggaat, loop dan rustig weg en waarschuw een

volwassene. Ga nooit rennen, met je armen zwaaien

of schreeuwen ; dan wordt de hond bang en zal zich

proberen te verdedigen.

Sommige honden rennen achter bewegende dingen

aan. Als je wordt achtervolgd door een hond, ga dan

niet schreeuwen. Blijf heel stil staan met je gezicht

naar de hond maar kijk hem niet aan. Dat zou de

hond moeten kalmeren en kan de eigenaar hem aan-

lijnen.

Als je aan het fietsen bent en wordt achtervolgd door

een hond stap dan langzaam van je fiets af. Zorg er-

voor dat de fiets tussen jou en de hond is en wacht

tot hij zijn belangstelling verliest en wegloopt of de

eigenaar hem aanlijnt.